วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-976018

หมายเลขโทรสาร : 053-976018 ต่อ 16

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :

แผนที่ตั้งหน่วยงาน