Tuesday, 27 September 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดลำพูน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์การติดต่อในกรณีการขอตั้งผู้จัดการมรดก การขอรับรองบุตร และการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือไกล่เกลี่ย และบังคับคดี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง
Facebook : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดลำพูน – สคชจ.ลำพูน
Line:LampHun.lawaid
โทรศัพท์ : 053-560752
หรือทางอีเมลล์ : Lamphun-lawaid@ago.go.th