วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ต.ค. 2019
110

เทศบาลทาสบเส้า ร่วมกับอำเภอแม่ทา จัดให้มีการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562