Thursday, 30 June 2022

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเลขานุการนายกฯและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า