วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

15 ก.ค. 2020
141

วันที่ 15 ก.ค.2563 เทศบาตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๕๐ คน ดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ล้างทำความสะอาดตลาดและเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบบริเวณตลาดหล่ายสาย และลานพุทธามหาชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดให้มีการวัดไข้และแจกถุงมือพลาสติกเพื่อป้องกันเชื้อโรค แก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม