Wednesday, 28 September 2022

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับอำเภอแม่ทา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หน้าสถานีรถไฟศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว