Thursday, 30 June 2022

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทาศาลา ตามโครงการบวร (บ้าน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิธี 5 ส

วันที่ 16 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลมาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทาศาลา ตามโครงการบวร (บ้าน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิธี 5 ส โดยร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนศาลาแม่ทา ทำความสะอาดวัดทาศาลาและล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ สุลานบ้านทาศาลา